Máy ép chữ 2.8.5 – Thắt chặt phát hành

Nhóm WordPress đã ra mắt WordPress 2.8.5 ngày nay là một phiên bản tăng cường để làm cho WordPress an toàn hơn. Vì việc cập nhật giúp cải thiện tính bảo mật của trang web của bạn, bạn nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Những thay đổi chính trong phiên bản này là:

  • Một giải pháp cho cuộc tấn công từ chối dịch vụ Trackback hiện đang được xem.
  • Loại bỏ các khu vực trong mã nơi mã php được đánh giá theo các biến.
  • Thay đổi chức năng tải tệp lên danh sách trắng tất cả người dùng, bao gồm cả quản trị viên.
  • Loại bỏ hai trình nhập dữ liệu thẻ trình cắm cũ.

Nếu bạn nghĩ rằng blog của bạn là nạn nhân của một trong những lần khai thác gần đây, WordPress khuyên bạn nên sử dụng Trình quét khai thác WordPress để đảm bảo rằng tất cả dấu vết của việc khai thác đã bị xóa.

Cập nhật ngay bây giờ và chắc chắn làm theo Hướng dẫn cơ bản để cập nhật WordPress.