Máy ép chữ 3.3 – "Sonny" được phát hành

Chỉ một lúc trước, WordPress đã ra mắt 3.3. Phiên bản này được gọi là "Sonny" theo tên của nghệ sĩ saxophone jazz vĩ đại Sonny Stitt. WordPress đã có hơn 65 triệu lượt tải xuống kể từ khi phiên bản được phát hành 3.0và trong lần lặp lớn thứ ba này, họ đã thêm sự đánh bóng đáng kể xung quanh trải nghiệm người dùng mới, điều hướng, tải và nhập khẩu. Xem bài viết của chúng tôi về các tính năng WordPress, ảnh chụp màn hình và bản demo trực tiếp 3.3

Hãy xem video ngắn này tóm tắt những điều chúng tôi nghĩ có thể bạn quan tâm.

Hãy chắc chắn để cập nhật ngay bây giờ. Tải xuống WordPress 3.3