Máy tính xách tay và máy tính bảng: hai trong những cái tốt nhất


Máy tính xách tay và máy tính bảng: kết nối 3G hai trong một tốt nhất thiếu trong hầu hết các kiểu máy. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 11:29 SA