Mẹo: Tìm hiểu cách thay đổi bàn phím bạn sử dụng trên Android

Mô-đun của Android cho phép điều này sistema cấu hình như người dùng muốn. Nhiều thông số có thể được điều chỉnh và điều chỉnh phù hợp với từng thông số để cung cấp trải nghiệm độc đáo.

Một trong những khía cạnh có thể được tùy chỉnh là khi nhập dữ liệu. Bàn phím có sẵn trong Cửa hàng Play và có thể được thay đổi bởi những người khác có khả năng hơn hoặc cung cấp nhiều hơn cho người dùng.

Bàn phím Android thay đổi tùy chỉnh

Các mô-đun tuyệt vời cho Android

Bàn phím là một trong nhiều bộ phận thiết yếu của Android. Đó là với sự giúp đỡ của người dùng tương tác với sistema, ngoài tính năng cảm ứng được cung cấp. Chúng phải được điều chỉnh cho người dùng và thích nghi với những gì họ muốn.

Trên Android, có thể thay thế bàn phím và là một trong nhiều gợi ý tìm thấy trong Cửa hàng Play, ở khu này. Để thay đổi thành phần này, trước tiên bạn phải cài đặt nó, giống như bất kỳ ứng dụng nào khác.

Bàn phím Android thay đổi tùy chỉnh Bàn phím Android thay đổi tùy chỉnh

Dễ dàng thay đổi bàn phím trong này sistema

Sau đó và khi bạn muốn thay đổi nó, trước tiên bạn phải mở định nghĩa của sistema. Bên trong bạn phải tìm và mở tùy chọn Hệ thống và cập nhật. Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để thay đổi bàn phím.

Sau đó, họ phải chọn phương án Ngôn ngữ và bàn phím. Họ sẽ ngay lập tức có quyền truy cập vào danh sách các bàn phím hiện có và có thể được kích hoạt trong smartphones. Chọn những người muốn tài sản trong danh sách các tùy chọn.

Bàn phím Android thay đổi tùy chỉnh Bàn phím Android thay đổi tùy chỉnh

Họ có thể lặp lại quá trình và thay đổi sau đó

Chỉ cần nhấp vào tùy chọn Bàn phím cài sẵn để hiển thị danh sách có sẵn. Chọn một trong những món quà và đó sẽ là món quà mà Android sẽ hoạt động khi bạn nhấp vào hộp văn bản trong đó sistema.

Sử dụng các bước này khi bạn cần thay đổi bàn phím cho người khác. Cung cấp quyền truy cập cho bất kỳ ai được cài đặt trên sistema và họ có thể dễ dàng thích nghi với những gì họ muốn bất cứ lúc nào trên Android.