Microsoft dường như đang hủy bỏ chương trình chia sẻ doanh thu 95% của mình [Update]

Microsoft dường như đang hủy bỏ chương trình chia sẻ doanh thu 95% của mình [Update] 1

Tại Build 2018, Microsoft đã công bố chương trình phân chia doanh thu mới cho các nhà phát triển ứng dụng trên Microsoft Store. Mô hình mới sẽ cho phép các nhà phát triển nhận được tới 95% doanh thu từ việc bán hàng trên Cửa hàng, miễn là khách hàng phát hiện ra ứng dụng thông qua quảng cáo của chính nhà phát triển. Mặc dù tin tức này rất tốt, nhưng Microsoft vẫn chưa thực hiện được lời hứa nửa năm sau đó và chỉ đến tháng 3 năm ngoái, việc chia doanh thu mới được thêm vào thỏa thuận của nhà phát triển.

Bây giờ, có vẻ như đó là một thử nghiệm ngắn, như đã lưu ý bởi Twitter người dùng Rob, người đã phát triển các ứng dụng như Kanban Ink và Easy Writer. Theo tweet, Thỏa thuận nhà phát triển ứng dụng đã được cập nhật trong tuần này, loại bỏ 95% /5% chương trình chia sẻ doanh thu khi lưu lượng truy cập vào ứng dụng được thúc đẩy bởi nhà phát triển ứng dụng.

Note rằng danh sách các thay đổi không đề cập đến phần khác của thỏa thuận mà Microsoft đã công bố vào năm 2018. Vào thời điểm đó, người ta nói rằng khi lưu lượng truy cập được chuyển đến ứng dụng bởi các hoạt động quảng cáo của chính Microsoft, các nhà phát triển vẫn sẽ nhận được 85% doanh thu, và điều đó dường như không thay đổi. Hiện tại có thể phân chia doanh thu này bất kể người dùng truy cập ứng dụng như thế nào.

Microsoft đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc thông báo công khai nào về thay đổi này, nhưng chúng tôi đã đưa ra để xác nhận và làm rõ thêm về lý do tại sao nó lại quay trở lại với quyết định của mình. Chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật bài viết này với bất kỳ thông tin mới nào.

Cập nhật: Microsoft đã trả lời yêu cầu bình luận của chúng tôi, xác nhận rằng mức chia 85% / 15% được giới thiệu vào năm 2018 vẫn được giữ nguyên. Đây là tuyên bố của công ty:

Năm 2018, chúng tôi đã công bố một cấu trúc phí mới giúp tăng chia sẻ doanh thu ứng dụng của nhà phát triển từ 70% lên 85% cho các ứng dụng PC đủ điều kiện. Thông báo này cũng bao gồm tùy chọn chia sẻ doanh thu 95% cho các ứng dụng đủ điều kiện được mua trực tiếp thông qua các chương trình khuyến mãi hoặc chiến dịch quảng cáo của nhà phát triển. Do số lượng nhỏ các nhà phát triển đã tận dụng 95% doanh thu, chúng tôi đã thực hiện các thay đổi để hợp lý hóa trải nghiệm cho các nhà phát triển và cung cấp một mô hình 85% nhất quán.

Rõ ràng, không có nhiều nhà phát triển được hưởng lợi từ việc chia doanh thu bổ sung, vì vậy công ty đã quyết định đơn giản hóa hệ thống. Sự phân chia doanh thu tại chỗ bây giờ vẫn còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì đã có trước đây.