Microsoft Edge 81.0.416.58 (Trình cài đặt ngoại tuyến)

Microsoft Edge

Giới thiệu Microsoft Edge mới. Được xây dựng lại từ đầu để cung cấp cho bạn khả năng tương thích và hiệu suất đẳng cấp thế giới, bảo mật và quyền riêng tư mà bạn xứng đáng và các tính năng mới được thiết kế để mang đến cho bạn những điều tốt nhất của web. Microsoft Edge cũng có sẵn trên iOS và Android, cung cấp trải nghiệm đa nền tảng thực sự. Microsoft Edge mới mang lại hiệu suất toàn cầu với nhiều quyền riêng tư hơn, năng suất cao hơn và giá trị lớn hơn trong khi duyệt.

Microsoft Edge mới hiện hỗ trợ các bổ sung yêu thích của bạn, vì vậy thật dễ dàng để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn.

Microsoft Edge 81 thay đổi.0.416.58:

  • Cập nhật bảo mật được liệt kê ở đây

Tải xuống: Microsoft Edge 81.0.416.58 (32 bit) | 74.7 MB (miễn phí)
Tải xuống: Microsoft Edge 81.0.416.58 (64 bit) | 80.6 Mb
Xem: Microsoft Edge | Ngày phát hành

twitter Nhận thông báo về tất cả các cập nhật phần mềm của chúng tôi trên Twitter Tại NeowinSoftware