Microsoft Math là một ứng dụng AI có thể giải quyết các vấn đề toán học phức tạp

Microsoft Math là một ứng dụng AI có thể giải quyết các vấn đề toán học phức tạp 1Ứng dụng máy tính là một tá, nhưng đối với hầu hết các phần, bạn cần biết cách giải quyết vấn đề trước. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách giải một bài toán thì sao? Có vẻ như Microsoft ở đây để giúp đỡ vì công ty đã ra mắt một ứng dụng mới có tên Microsoft Math Solver.

Điều làm cho ứng dụng này khá tuyệt là thực tế là nó có thể giải các bài toán phức tạp và phức tạp. Phần tốt nhất là bạn không cần phải nhập vấn đề vào ứng dụng, nơi bạn thực sự có thể quét các phương trình viết tay và tính toán cho bạn (bạn cũng có tùy chọn vẽ nó trên màn hình nếu bạn thích).

Ứng dụng này dựa vào AI để giúp giải quyết các vấn đề toán học của bạn và nếu nó gặp phải vấn đề mà nó có thể giải quyết, thì nó sẽ hướng bạn tới Bing nơi có thể có kết quả tìm kiếm có thể giúp bạn giải quyết nó. Ứng dụng cũng sẽ không chỉ cung cấp cho bạn các câu trả lời, nó cũng sẽ có thể hiển thị một loạt các video hướng dẫn dựa trên vấn đề để bạn có thể hiểu được khái niệm ít nhất để trong tương lai bạn có thể giải quyết chính nó

Ứng dụng vẫn xuất hiện ở giai đoạn thử nghiệm nhưng nếu bạn quan tâm, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quay có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android.

Nộp vào. Đọc thêm về ,,,, và. Nguồn: androidpolice