Microsoft One Mobile miễn phí cho Android và iPhone

Microsoft Office Mobile hiện được sử dụng miễn phí trên điện thoại iPhone và Android. Phần mềm trước đây yêu cầu đăng ký Microsoft Office 365, nhưng không còn nữa.

Người dùng có thể tải xuống ứng dụng từ App Store hoặc Google Play miễn phí. Brighthand báo cáo rằng Office Mobile cho phép người dùng truy cập vào các tài liệu Word, PowerPoint và Excel được lưu trữ trên OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint. Người dùng sẽ có thể chỉnh sửa, xem nhận xét và chia sẻ tài liệu trực tiếp từ smartphones.

Các tài liệu được xem trên máy tính cũng có thể dễ dàng truy cập và định dạng giờ đây sẽ vẫn nhất quán trên các nền tảng. Ứng dụng cũng sẽ bao gồm hỗ trợ cho biểu đồ, hoạt ảnh, đồ họa SmartArt và hình dạng.

. .