Microsoft tăng cường ưu đãi đám mây 5G bằng cách mua Metaswitch Networks

Microsoft đã tăng cường nền tảng đám mây công cộng 5G của Azure bằng cách mua Metaswitch Networks.

Metaswitch Networks chuyên về phần mềm mạng ảo và dịch vụ thoại, dữ liệu và truyền thông cho các nhà khai thác. Công nghệ và chuyên môn của nó sẽ được sử dụng để mở rộng danh mục đầu tư viễn thông của Microsoft Azure khi nhu cầu về các dịch vụ cốt lõi 5G dựa trên đám mây tăng lên.