Microsoft Windows Điện thoại 8.1.1 cập nhật đến vào tháng tới

Microsoft Windows Người dùng điện thoại có thể vui mừng một chút vì họ sẽ thấy bản cập nhật mới, Windows Điện thoại v8.1.1, sớm nhất là vào tháng 12 năm 2014.

Theo một báo cáo trên SoftPedia, Microsoft sẽ tung ra Windows Điện thoại 8.1 Cập nhật 2 (hay còn gọi là GDR2) trước khi kết thúc năm.

Các Windows Cập nhật điện thoại 2 được phát hiện bởi những người ở Windows Trung tâm thông qua đề cập trong bảng thay đổi của ứng dụng Trình tiết kiệm pin.

Thông tin trong bảng thay đổi cũng đề cập đến một bản cập nhật lớn so với phiên bản cũ hơn hiện có.

Thông tin hiện chỉ cung cấp chi tiết nhỏ, nhưng có thể có nhiều tính năng hơn trong bản cập nhật khi nó đến.

. .