Mới Apple Khai thác iPhone có thể cho phép bẻ khóa vĩnh viễn cho hàng triệu thiết bị iOS

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một vụ khai thác iPhone mới, có khả năng gây rủi ro cho hàng triệu thiết bị iOS.

Như Engadget báo cáo, việc khai thác phòng khởi động, có tên là checkm8, giúp thiết bị có thể bẻ khóa bằng cách tận dụng lỗ hổng trong mã ban đầu mà thiết bị iOS tải khi chúng khởi động.

Điều làm cho việc khai thác không thể truy cập được là nó là ROM và Apple không thể ghi đè hoặc vá nó thông qua bản cập nhật phần mềm.

Tuy nhiên, vì việc khai thác yêu cầu quyền truy cập vật lý vào điện thoại qua USB nên rủi ro sẽ giảm xuống. Các thiết bị dễ bị tổn thương bao gồm hầu hết các thế hệ iPhone và iPad, từ iPhone 4S đến iPhone 8 và iPhone X.

. .