Một Youtuber giải thích cách chơi trò chơi bằng một tay

Đóng vai trái với một máy chủ dành cho người cụt tay YouTube kênh đã giải thích cách có thể chơi trò chơi FPS bằng một tay trong video mới nhất của mình.

Trong nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới, bên cạnh nhiều thể loại như game, phim, thể thao, phát triển bản thân, còn có một số nội dung mà chúng ta có thể định nghĩa là “hữu ích” thì Left Shoulder Closed mới chỉ có 709 người đăng ký. YouTube kênh là một trong số đó.

Left Shoulder Closed là một công cụ cung cấp những cách thức thiết thực giúp những người chỉ có thể sử dụng một tay vì bất kỳ lý do gì có thể thực hiện các công việc hàng ngày được thiết kế để sử dụng thuận cả hai tay. YouTube với tư cách là kênh.

Trong video cuối cùng của mình, Left Shoulder Closed đã nói về các cách khác nhau để chơi trò chơi bằng một tay và chia sẻ các mẹo về cách những người bị cụt tay có thể tiếp tục chơi ngay cả khi họ có một tay. Theo Left Shoulder Closed, bạn thậm chí có thể chơi game FPS bằng một tay.

Left Shoulder Closed nói rằng cách dễ nhất để chơi trò chơi PC cho những người dùng một tay là sử dụng chuột có các phím thích ứng. Bằng cách này, bạn có thể gán nhiều chức năng phụ thuộc vào các phím trên bàn phím cho các phím trên chuột và thậm chí bạn có thể chơi game bằng một tay.

Một cách khác để chơi trò chơi bằng một tay, theo Left Shoulder Closed, là sử dụng cần điều khiển. Vì có nhiều phím thích ứng trong các phím điều khiển hiện đại, giống như trên chuột, bạn có thể gán các chức năng bạn muốn cho các phím này và chơi trò chơi bằng một tay.

Video Đóng vai trái giải thích cách chơi trò chơi bằng một tay

Những bài viết liên quan

Back to top button