Motorola được cho là đang làm việc trên một 6.3-phablet inch năm nay

Các 6.3phablet-inch (điện thoại kiêm máy tính bảng) nằm trong danh sách phát hành tiếp theo của Motorola. Nếu thông tin rò rỉ là đáng tin, thì bạn có thể mong đợi sự ra mắt của chiếc phablet có tên mã Motorola XPlay vào cuối năm 2014.

Các nguồn tin tại trò chơi tiết lộ rằng Motorola đang lên kế hoạch cho một chiếc điện thoại thông minh lớn hơn, thường chỉ bằng một chiếc máy tính bảng, để ra mắt ngay sau Moto X. Tuy nhiên, ngày phát hành XPlay dường như được lùi lại vào cuối năm. Hãy theo dõi, điều này có thể có trong tin tức sớm hơn bạn mong đợi.

. .