Motorola Moto G hiện có giá Rs 2000 ít hơn

Flipkart hiện đã đưa ra ưu đãi cho các mẫu Moto G 8GB và 16GB. Nó đang cung cấp một Rs 2Giảm giá 000 bằng cách trao đổi thiết bị cầm tay cũ hơn của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm, nếu bạn quan tâm, là nhập thương hiệu, kiểu máy và số IMEI của điện thoại thông minh và đánh giá điện thoại cũ của bạn.

Flipkart đang cung cấp ưu đãi trao đổi trên Moto G chỉ cho một số kiểu máy nhất định và ưu đãi trao đổi phải tuân theo các điều khoản và điều kiện.

Chiết khấu ưu đãi trao đổi chỉ áp dụng cho một số địa điểm giao hàng nhất định.

. .