MS Office bổ sung tính năng Print trên iPad

Washington: Microsoft Office đã bổ sung một bản cập nhật cho Office dành cho iPad cho phép người dùng in các tài liệu Word, Excel và PowerPoint. Các bản cập nhật ứng dụng cũng có các tính năng mới bao gồm sửa lỗi và cải thiện độ ổn định.

Theo Tech Radar, ứng dụng được giới thiệu sau khi có vô số yêu cầu được người dùng gửi đến công ty. Người dùng Word hiện có thể in tài liệu có hoặc không có dấu và, người dùng Excel có thể in các bảng tính đã chọn hoặc toàn bộ bảng tính bằng bất kỳ máy in Airprint nào.

Bản cập nhật cũng bổ sung tính năng Hướng dẫn thông minh cho Microsoft Power Point sẽ giúp người dùng căn chỉnh tài liệu để trình bày gọn gàng hơn, báo cáo cho biết thêm. Hiện tại, Người đăng ký Office 360 ​​có thể truy cập các tính năng này nhưng các phiên bản miễn phí của ứng dụng cũng có thể truy cập tính năng in mới.

. .