MSI Pro 24X 7M-223EU, All-In-One được tối ưu hóa và rất hấp dẫn