Ngoài lưới: Bệnh viện Two Point DLC tập trung vào bảo vệ môi trường [Notiz]

Hình: Hơi nước

Two Point Simulator Simulator sẽ nhận được phần mở rộng trả phí tiếp theo vào tuần tới. Chi phí của chương trình DLC "Off the Grid" là khoảng 9 Euro, nơi mọi thứ xoay quanh chủ đề môi trường – theo tinh thần của cuộc khủng hoảng khí hậu thực sự.

DLC mang đến ba khu vực mới cho các chủ sở hữu trò chơi chính: Công viên hẻo lánh Wanderoff County, Old Oldpoint truyền thống và với Windsock City là một thành phố tương lai. Nguyên liệu thô tái tạo, điện xanh và các khía cạnh môi trường khác quyết định những gì đang xảy ra, nhưng chúng cũng xoay quanh 35 bệnh mới như "Mümmelmose" hoặc "Scheuerholz".

Two Point: Off Bệnh viện Grid phải có sẵn vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Đơn đặt hàng trước được giảm giá 10 phần trăm trên Steam.