Người đóng gói đơn đặt hàng tiếng Ả Rập bị tấn công mạng

Packageman, ứng dụng đặt hàng chỉ phục vụ với hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã báo cáo rằng nó đã bị tấn công bởi các cuộc tấn công mạng. Công ty thông báo rằng thông tin cá nhân của người dùng đã bị thu giữ.

Ứng dụng đặt hàng như Getir, nằm trong chương trình nghị sự của Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập vào tuần trước người đóng góithông báo rằng nó đã bị tấn công mạng trong một tuyên bố với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Theo tuyên bố của ứng dụng, những kẻ tấn công đã yêu cầu một khoản tiền chuộc từ công ty.

Theo tuyên bố của KVKK, những kẻ tấn công mạng đã thực hiện một cuộc tấn công mạng vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Packageman và thông báo rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đã bị xóa và những dữ liệu nghi vấn đã bị thu giữ bởi những kẻ tấn công. Những kẻ tấn công đòi tiền chuộc Thông báo với công ty, công ty đã chia sẻ những thông tin sau về hành vi vi phạm:

Người đóng gói: Thông tin người dùng đã được thu thập

  • Tấn công, 21 tháng 4 và được phát hiện trong cùng ngày.
  • của người dùng tên, họ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và thông tin địa chỉ bị bắt.
  • Tổng cộng 1.362 người dùng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

KVKK, về chủ đề tiếp tục cuộc điều tra giải thích. Packageman không chia sẻ bất kỳ lời giải thích nào về cuộc tấn công mạng được đề cập. Bằng cách đưa ra thông báo nói trên, công ty đã đưa ra quyết định theo Điều 12 của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, có tiêu đề ‘Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu’. 5 hành động phù hợp với đoạn số.

Điều 12 của KVKK 5 số đoạn:

Nguồn: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7254/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Paketman-E-Ticaret-Sanayi-Ticaret-AS

Những bài viết liên quan

Back to top button