Người dùng Snapchat để nhận cảnh báo trong trường hợp các ứng dụng ‘không an toàn’ khác lưu ảnh

Washington: Snapchat đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách cảnh báo họ về thời điểm và hình ảnh của họ được lưu bởi một ứng dụng khác trên điện thoại của họ.

Theo CNN, bắt đầu từ tuần này, các Snapchatters sử dụng ứng dụng của bên thứ ba sẽ buộc phải đổi mật khẩu và nếu từ chối, tài khoản của họ sẽ bị khóa.

Tính năng chính của Snapchat là sau khi nhấp vào ảnh, chúng sẽ tự hủy trong vòng vài giây.

Tuy nhiên, người dùng tải xuống và sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba khai thác vào mã máy tính của công ty.

Snapchat đã cảnh báo người dùng chống lại việc sử dụng các ứng dụng như vậy và nói rằng những người vi phạm nhiều lần có thể bị khóa tài khoản Snapchat vĩnh viễn.

. .