Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ trong các hoạt động kinh tế mà bạn cần biết

Khoa học và công nghệ (khoa học và công nghệ) đã trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người. Khoa học và công nghệ là một cách để mọi người thành công. Khoa học và công nghệ có thể giúp mọi người đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ như khi bạn cần thực phẩm, chỉ sử dụng điện thoại di động, bạn đã có thể đặt hàng thực phẩm và được giao trực tiếp đến nhà của bạn.

Như bạn đã biết, khoa học và công nghệ cung cấp sự tiện lợi và thoải mái cho cuộc sống của mọi người. Sự phát triển của khoa học và công nghệ có tác động thực sự tích cực và tiêu cực trong các hoạt động kinh tế.

Vai trò của khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế

Hiện nay, các hoạt động kinh tế, cho dù sản xuất, phân phối hoặc tiêu thụ, đã được giúp đỡ bởi sự phát triển của khoa học và công nghệ. Một số ví dụ về sự phát triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế như số lượng siêu thị, sự hiện diện của mua bán trực tuyến, sự hiện diện của xuất khẩu và nhập khẩu và số lượng máy ATM (ATM). Có một số tác động tích cực và tiêu cực đằng sau sự phát triển của nó.

Sau đây là một số tác động tích cực của sự phát triển khoa học và công nghệ trong các hoạt động kinh tế, cụ thể là:

  Hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn khi công việc của mọi người đã được thay thế bằng lực cơ học.
  Số lượng việc làm mới được mở, như tài xế taxi trực tuyến.
  Việc phân phối hàng hóa đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
  Các công ty có thể đạt được lợi nhuận tăng lên.
  Nhu cầu của cộng đồng được đáp ứng vì có nhiều tiện nghi có thể có được thông qua việc sử dụng khoa học và công nghệ.

Trong khi đó, sau đây là một số tác động tiêu cực của sự phát triển khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế, cụ thể là:

  Số lượng người thất nghiệp đang gia tăng do sự chuyển đổi từ công việc của con người sang công việc máy móc. Vì vậy, công việc của con người không còn cần thiết.
  Ô nhiễm đang trở nên tốt hơn thông qua đất, biển và chất thải không khí do sản xuất nhiều hơn.
  Ngoài ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên sẽ ngày càng cạn kiệt do nhu cầu tiếp tục sản xuất với các cơ sở được sắp xếp.

Nếu bạn nhìn vào những tác động tiêu cực gây ra, nó thực sự rất đáng tiếc. Nhưng việc sử dụng khoa học và công nghệ không chỉ trong các hoạt động kinh tế mà còn trong các hoạt động xã hội khác như giáo dục, xã hội và văn hóa. Chúng tôi cũng biết rằng sự phát triển của khoa học và công nghệ sẽ không bao giờ dừng lại ở đây vì nó sẽ tiếp tục phát triển.

Sau đây là một số vai trò cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong các hoạt động kinh tế, cụ thể là:

1. Sản xuất

Vai trò đầu tiên là giai đoạn sản xuất. Sản xuất là một hoạt động có thể sản xuất hoặc tạo ra hàng hóa. Một cách hiểu khác, sản xuất là một hoạt động có thể sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một hoạt động có thể tăng thêm giá trị cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

Dựa trên định nghĩa sản xuất, có thể kết luận rằng giá trị sử dụng của một mặt hàng hoặc dịch vụ sẽ tăng lên nếu mặt hàng đó được xử lý và sản xuất hàng hóa khác. Những người hoặc tổ chức thực hiện kinh doanh sản xuất này được gọi là nhà sản xuất.

Khoa học và công nghệ có thể hỗ trợ các hoạt động sản xuất, đặc biệt là nhu cầu về máy móc sản xuất, nguyên liệu thô cho sản xuất và nguyên liệu hỗ trợ sản xuất. Sau đây là các ví dụ về hình ảnh máy (IPTEK) để sản xuất giày:

Sử dụng công nghệ hiện có làm cho quá trình sản xuất giày nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vì vậy, các hoạt động sản xuất có thể được nhân lên theo nhu cầu của thị trường, vì chúng được tự động đo với cùng kích thước.

Trong các hoạt động sản xuất, có một số yếu tố trong đó. Dưới đây là một số yếu tố sản xuất, cụ thể là:

1. Tài nguyên thiên nhiên (SDA)

Tài nguyên thiên nhiên là những vật liệu tồn tại trong tự nhiên và có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu và sự sống còn của con người. Là một yếu tố sản xuất, tài nguyên thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu. Ví dụ như đất hoặc đất, rừng, cây và nước.

2. Lao động

Yếu tố sản xuất tiếp theo là lao động. Một nhà sản xuất sở hữu đất hoặc đất thực sự không thể tự xử lý. Do đó, cần phải làm việc. Công nhân có nghĩa vụ làm đất hoặc đất thành một sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất mà sau này có thể được nhiều người sử dụng.

3. Thủ đô

Yếu tố tiếp theo là vốn. Vốn không chỉ ở dạng tiền. Nhưng vốn cũng có thể là một máy móc hoặc nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất. Xây dựng hoặc sản xuất trang web cũng có thể được coi là vốn.

4. Kinh doanh

Yếu tố cuối cùng của sản xuất là tinh thần kinh doanh. Kinh doanh ở đây có nghĩa là khả năng điều hành một công ty để nó có thể thực hiện các quy trình sản xuất hiệu quả và có thể sinh lãi bằng cách kết hợp các yếu tố sản xuất. Vì vậy, trong số ba yếu tố sản xuất ở trên, phải có một bộ. Vâng, yếu tố doanh nhân này có nhiệm vụ điều chỉnh quá trình sản xuất để nó có thể đi tốt và theo kế hoạch.

2. Phân phối

Hàng hóa đã qua quá trình sản xuất được xử lý bởi nhà sản xuất không thể đến tay người tiêu dùng một mình. Một hoạt động được yêu cầu trong đó vai trò là phân phối hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Các hoạt động được gọi là hoạt động phân phối.

Hoạt động phân phối là một hoạt động để phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ từ bàn tay của nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Ngoài ra, các hoạt động phân phối cũng là một nỗ lực để tăng thêm giá trị cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Ai phân phối? Hoạt động phân phối có thể được thực hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức phân phối (trung gian). Các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện phân phối được gọi là nhà phân phối.

Với các đơn đặt hàng và bán hàng trực tuyến, nó có thể đơn giản hóa các giao dịch mà không cần phải gặp trực tiếp và có thể đẩy nhanh việc phân phối hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng.

Mục tiêu của hoạt động phân phối như sau:

  Để phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
  Vì vậy mà kết quả sản xuất có thể hữu ích hơn cho xã hội.
  Vì vậy, nhu cầu của mọi người đối với hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được đáp ứng đúng.
  Vì vậy mà liên tục sản xuất có thể được đảm bảo.

Các nhà phân phối được chia thành ba loại, cụ thể là:

  Nhà phân phối hoặc thương nhân mua hàng hóa với số lượng lớn và mua trực tiếp từ nhà máy hoặc nhà sản xuất. Sau đó bán trực tiếp cho các nhà bán lẻ nhỏ hoặc nhà bán lẻ. Ví dụ như bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu.
  Các thương nhân hoặc nhà phân phối mua từ các nhà bán lẻ lớn và sau đó bán trực tiếp cho người tiêu dùng trong bán lẻ. Ví dụ như người bán hàng rong, người bán hàng rong, siêu thị, siêu thị, v.v.
  Nhà phân phối chỉ thu thập người bán và người mua. Ông không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa được giao hoặc bán. Có ba loại trung gian, cụ thể là đại lý, ủy viên và môi giới / môi giới / môi giới.

3. Tiêu dùng

Hoạt động tiếp theo là tiêu thụ. Hoạt động tiêu dùng là một hoạt động để sử dụng, sử dụng hoặc chi tiêu lợi ích của một đối tượng dần dần hoặc trực tiếp cũng như ra ngoài. Hoạt động tiêu dùng có mục đích thỏa mãn cuộc sống của mọi người.

Vai trò của khoa học và công nghệ trong các hoạt động của người tiêu dùng là khoa học và công nghệ có thể cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi khi họ đáp ứng nhu cầu của họ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng và nhanh chóng có được các mặt hàng họ cần. Người tiêu dùng có thể là cá nhân, công ty hoặc quốc gia. Một người tiêu thụ được gọi là người tiêu dùng.

Sau đây là một ví dụ về hoạt động tiêu dùng:

Các hàng hóa sử dụng làm giảm giá trị. Hàng hóa hoặc sản phẩm được sử dụng thường xuyên hơn và chúng càng bị hỏng lâu hơn. Giống như điện thoại di động ở trên. Điện thoại di động sẽ bị hư? Tất nhiên, trong một thời gian nhất định sẽ bị hư hỏng và cần phải được thay thế bằng những cái mới. Vì vậy, có thể hiểu rằng họ tiêu thụ giá trị của một thiết bị di động.

Bài viết này là về vai trò của khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế. Hy vọng bài viết này có thể hữu ích. Cảm ơn 🙂