Nhật ký lịch sử đăng ký v14.3 [Pro] [Latest]

Nhật ký lịch sử đăng ký v14.3 [Pro] [Latest] 1

Nhật ký lịch sử đăng ký

Xóa bất kỳ thông báo do nhầm lẫn? Bạn có muốn kiểm tra tất cả các tin nhắn mà bạn đã xóa? Sau đó, Đăng nhập Lịch sử Tin nhắn sẽ giúp bạn. Đây là chương trình duy nhất bạn cần để tải xuống tất cả các thông báo cũ của bạn. Với ứng dụng này, bạn có thể truy cập Nhật ký với lịch sử thông báo nơi bạn có thể tìm thấy các thông báo cũ mà bạn đã xóa gần đây.

Ứng dụng này hoạt động trên hầu hết tất cả Android smartphones lái xe trên Kitkat trở lên. Phần tốt nhất của ứng dụng là tính năng Nhật ký lịch sử nâng cao nơi bạn có toàn quyền kiểm soát thông báo của mình.

Dưới đây là các tính năng đầy đủ của nhật ký lịch sử đăng nhập:

Chế độ xem mặc định: Mở màn hình nhật ký nhắn tin mặc định của Android (nếu có)

Chế độ xem nâng cao: Xem chi tiết nâng cao của tin nhắn như tên ứng dụng, tên gói, thời gian tin nhắn, biểu tượng thông báo ứng dụng, tiêu đề và mô tả tin nhắn. Từ chế độ xem nâng cao, bạn có thể trực tiếp mở tin nhắn, xem thông tin ứng dụng và xem thông tin về danh sách ứng dụng của Cửa hàng Play.

Các tính năng xem nâng cao hơn là: Xóa tất cả các thông báo cùng một lúc. Vuốt để xóa thông báo cá nhân. * Kích thước nhật ký tin nhắn không giới hạn. * Chương trình danh sách đen để dừng hiển thị trong chế độ xem nâng cao. * Mở chế độ xem nâng cao theo mặc định. Tìm kiếm thông báo.

Cài đặt ứng dụng và truy cập thiết kế tài liệu đăng nhập của bạn và tận hưởng trải nghiệm không có quảng cáo * * Chỉ dành cho phiên bản Pro

Cái gì mới

Chủ đề tối được thêm vào Sửa lỗi Cải tiến hiệu suất

Màn

  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký
  • Ảnh chụp màn hình cho lịch sử đăng ký

Tải xuống: Tính năng PRO đã được mở khóa

Nhật ký lịch sử đăng ký v14.3 (Chuyên nghiệp) / Gương Nhật ký lịch sử đăng ký v14.0 (Chuyên nghiệp) / Gương Nhật ký lịch sử đăng ký v13.2 (Chuyên nghiệp) / Gương