Nintendo Switch EShop nhận được một bản cập nhật nhỏ

Các Nintendo Switch Giao diện của eShop đã nhận được một chút thay đổi gần đây. Nếu bạn di chuột qua các biểu tượng trò chơi video, bạn sẽ tự động bắt đầu xem ảnh chụp màn hình, cho bạn ý tưởng về những gì mong đợi từ trò chơi mà không cần phải nhấp để vào trang trò chơi. NintenDaan đã sản xuất một đoạn video ngắn cho thấy sự thay đổi. Kiểm tra nó dưới đây.

Nintendo Switch eShop … đã được cập nhật một chút. Nếu bạn di chuột qua biểu tượng bây giờ, ảnh chụp màn hình sẽ di chuyển. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ấn tượng đầu tiên sạch hơn trước khi đi đến menu. Tốt hơn nhiều trong cuốn sách của tôi! pic.twitter.com/cppQfPkwJM

Dan Copman (NintenDaan) ngày 21 tháng 4 năm 2020

như anh ấy:

Giống như tải xuống …