Nội dung chính trị trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến cá nhân không?

Một nghiên cứu mới được thực hiện ở Mỹ đã làm rõ mức độ ảnh hưởng của nội dung chính trị trên mạng xã hội đối với các cá nhân.

Trong khi mạng xã hội kết nối mọi người không có khoảng cách, nó cũng làm cho các ý tưởng và các quan điểm khác nhau hiển thị với tỷ lệ như nhau. Mặc dù khía cạnh này có lợi, nhưng thật không may, thái độ bốc đồng và thái độ hiếu chiến đã khiến truyền thông xã hội trở thành một loại công cụ tuyên truyền. Trên hết Facebook, Twitter Khi các nền tảng như thế này được các bang sử dụng để thao túng các cuộc bầu cử, mọi thứ trở nên thực sự nóng và thậm chí các vụ kiện đã được đệ trình về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới được thực hiện ở Mỹ, những cá nhân trưởng thành gặp phải nội dung trái ngược với quan điểm cơ bản của họ không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong quan điểm của họ. Nói cách khác, mặc dù các nền tảng này được sử dụng để thao túng mọi người, nhưng các cá nhân không thay đổi quan điểm chính trị của họ chỉ vì những bài đăng mà họ bắt gặp trên các phương tiện truyền thông này.

Những người tham gia cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018 4Chỉ 14% trong số .594 người nói rằng các bài đăng chính trị trên mạng xã hội khiến họ thay đổi suy nghĩ. Kristen Bialik, quan chức của Trung tâm Nghiên cứu Pew, người thực hiện nghiên cứu, cho biết nhóm có xu hướng định hình ý tưởng của họ nhất theo những chia sẻ trên mạng xã hội là nam giới trẻ tuổi.

29% nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 29 nói rằng họ đã trải qua những thay đổi trong quan điểm chính trị do các bài đăng trên mạng xã hội của họ. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, tỷ lệ chung là khá thấp, đây thực sự là một kết quả khả quan.

Công ty đã thực hiện một cuộc khảo sát tương tự vào năm 2016, nhưng đặt câu hỏi không phải như trong cuộc khảo sát trước, mà là một biểu mẫu. Trong cuộc khảo sát này, tỷ lệ cá nhân nói rằng họ bị ảnh hưởng bởi cổ phiếu được xác định là 20%.

Nguồn: https://mashable.com/2018/08/30/pew-social-media-change-views/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#0EJoJHgxPOqh

Những bài viết liên quan

Back to top button