Nokia đình chỉ sản xuất thiết bị cầm tay tại nhà máy Chennai

Mumbai: Nokia sẽ tạm ngừng sản xuất thiết bị cầm tay tại cơ sở Chennai ở Ấn Độ từ tháng 11 1, công ty cho biết vào thứ Ba. Nhà máy ở Chennai là một trong những nhà máy lớn nhất của Nokia về sản xuất thiết bị cầm tay, nhưng đã bị ảnh hưởng do công ty vướng vào tranh chấp thuế với chính phủ Ấn Độ.

Nokia cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu về thiết bị cầm tay của họ đã giảm trong vài năm qua.

. .