Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Phải làm gì nếu bạn quên Mật mã màn hình khóa?

Một số người dùng đôi khi có thể quên mật mã khóa màn hình mà họ tự đặt, khiến điện thoại bị khóa không sử dụng được. Giải pháp nào nếu tôi quên mật mã khóa màn hình iPhone? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét.

Mô tả sự cố: Tôi quên mật mã khóa màn hình iPhone và không vào được điện thoại.

Giải pháp: Mật mã khóa màn hình iDevice có thể được giải quyết bằng hai phương pháp sau:

1 Mở khóa bằng Apple iCloud

Đầu tiên, nhập Apple Trang đăng nhập iCloud để đăng nhập vào Apple tài khoản ID.

Sau khi đăng nhập vào trang web chính thức của iCloud, nhấp vào [Find My iPhone] cột trên trang.

Sau đó, chọn [Erase iPhone] để xóa tất cả dữ liệu trên iPhone, bao gồm cả mật mã màn hình khóa.

Phương pháp này yêu cầu tài khoản iCloud trên iDevice của bạn mới có thể hoạt động.

2 Thông qua 3uTools Anti-Retain dữ liệu của người dùng Flash để mở khóa

Chúng ta đều biết rằng mật mã màn hình khóa iPhone có thể được xóa bằng 3uTools mà không giữ lại dữ liệu flash. Tuy nhiên, một số người dùng sẽ thắc mắc: iPhone bị khóa màn hình không thể click và tin cậy, không thể kết nối thành công với 3uTools để flash! ! !

Thực chất việc này rất đơn giản, iPhone có thể kết nối về DFU Mode hoặc Recovery Mode để kết nối 3uTools.

Kèm theo từng model cách vào phương thức DFU:

– Cách vào chế độ DFU cho iPhone 6s trở về trước, iPad hoặc iPod touch:

1. Cắm cáp dữ liệu trong khi vẫn giữ iDevice ở chế độ bật nguồn hoặc chế độ khôi phục.

2. Trước tiên hãy nhấn nút “HOME” của iDevice, không nhả nút ra, sau đó nhấn “Nút nguồn” của iDevice. Không nhả nút cho đến khi màn hình iDevice tắt rồi mới nhả “Nút nguồn” của iDevice trong khoảng 4 giây, nhưng không nhả “nút HOME”, cho đến khi trạng thái kết nối phần mềm nhắc “Chế độ DFU” rồi nhả “nút HOME”.

(Note: iPad Air 3/ nhỏ 5 vẫn sử dụng phương pháp này).

– Cách vào chế độ DFU trên iPhone 7 hoặc iPhone 7Plus:

1. Cắm cáp dữ liệu trong khi vẫn giữ iDevice ở chế độ bật nguồn hoặc chế độ khôi phục.

2. Trước tiên hãy nhấn “Nút giảm âm lượng” của iDevice, không nhả nút đó rồi nhấn “Nút bật nguồn” của iDevice. Không nhả nút cho đến khi màn hình iDevice tắt rồi mới nhả “Nút Bật nguồn” của iDevice trong khoảng 4 giây, nhưng đừng để nút Giảm âm lượng hoạt động. Nhả “Nút Giảm âm lượng” cho đến khi “Chế độ DFU” nhắc trạng thái kết nối phần mềm.

– điện thoại Iphone 8 trở lên Cách vào chế độ DFU:

(Áp dụng: iPhone 8/8 Ngoài ra, dòng iPhone X, iPad Pro3 (11 inch)/(12.9-inch))

1. Cắm cáp dữ liệu trong khi vẫn giữ thiết bị ở chế độ bật nguồn hoặc chế độ khôi phục.

2. Nhấn “Nút tăng âm lượng” của iDevice và thả ra, nhấn lại “Nút giảm âm lượng” rồi thả ra, sau đó nhấn và giữ “Nút bật nguồn” và không thả ra.

3. Nhả “Nút bật nguồn” cho đến khi màn hình iDevice tắt, sau đó nhấn và giữ ngay nút “Bật nguồn” và “Giảm âm lượng” trong khoảng 5 giây để nhả “Nút bật nguồn”, nhưng không nhả nút “Giảm âm lượng”. Nhả “Nút Giảm âm lượng” cho đến khi trạng thái kết nối phần mềm nhắc “Chế độ DFU”.