Phần còn lại từ phiên bản cập nhật tro tàn 1.12 Ghi chú bản vá đầy đủ (PS4, Xbox One, PC)

Phiên bản cập nhật tàn dư từ đống tro tàn 1.12 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây là các ghi chú vá đầy đủ cho bản cập nhật này.

Bản cập nhật mới cho trò chơi dường như giải quyết một số bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất. Nhận thông tin chi tiết về phần còn lại từ bản cập nhật Tro tàn 1.12 ghi chú vá bên dưới.

Phần còn lại từ phiên bản cập nhật tro tàn 1.12 Ghi chú bản vá đầy đủ (PS4, Xbox One, PC)

  • Hiệu suất khác nhau và sửa lỗi ổn định.

Trò chơi hiện có sẵn cho PS4, Xbox One và PC.

Những bài viết liên quan

Back to top button