Pháo bắn! APK

Pháo bắn! APK

Đổ đầy tất cả các thùng với các quả bóng để hoàn thành một cấp độ.

Sử dụng ngón tay của bạn để di chuyển các vật thể khác nhau để thay đổi hướng của những quả bóng bạn bắn. Nhằm mục đích thông minh!

Hoàn thành cấp độ để mở khóa pháo mới. Bạn có thể tìm thấy cái hiếm?

Tải xuống APK

Thông tin thêm

Tên Pháo bắn!
Gói com.cannonshot.game
Phiên bản 1.3.0
Kích thước 35 triệu
Được phát triển bởi SayGames