Phát hành iPhone trên 9 Tháng 11 ở Anh!

Phát hành iPhone trên 9 Tháng 11 ở Anh! 1

iphone_Uk.jpgBuổi họp báo Apple ở London vừa kết thúc. Steve Jobs chỉ nói những điều cơ bản và không trả lời cụ thể câu hỏi hay của các nhà báo về việc phát hành iPhone ở các quốc gia châu Âu khác.

Đây là những gì chúng ta phải lấy từ hội nghị này liên quan đến việc phát hành iPhone ở Anh:

  • Ngày phát hành: 9 tháng 11 năm 2007
  • Toán tử: O2
  • Giá: 400 euro
  • Không có iPhone 3G (Một chiếc iPhone 3G sẽ ra mắt vào năm tới)
  • 7000 điểm truy cập WiFi có sẵn miễn phíduy nhất Người dùng iPhone.