Phát hiện: OnePlus One đến Ấn Độ thông qua Amazon


Phát hiện: OnePlus One đến Ấn Độ thông qua Amazon

Đoạn teaser gần đây gợi ý rằng One Plus One đã gắn bó với Amazon

23 thg 11, 2014 4: 52 giờ chiều