Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Phiên bản cập nhật Jump Force 20,00 Ghi chú bản vá đầy đủ (PS4, Xbox One, PC)

Phiên bản cập nhật Jump Force 2.00 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây là các ghi chú vá đầy đủ cho bản cập nhật này?

Bản cập nhật mới cho trò chơi bổ sung một Sự kiện trực tuyến có tên là Giải đấu. Một số cải tiến độ ổn định cũng đã được thực hiện cho trò chơi. Nhận cập nhật Jump Force 20,00 ghi chú vá bên dưới.

Phiên bản cập nhật Jump Force 20,00 Ghi chú bản vá đầy đủ (PS4, Xbox One, PC)

  • Đã thêm sự kiện trực tuyến Giải đấu trực tuyến Trận đấu.
  • Cải thiện độ ổn định của trò chơi.

Trò chơi hiện có sẵn cho PS4, Xbox One và PC.