Rò rỉ: Tất cả Fortnite Chương 2 Mùa 2 v12.00 Đang tải màn hình

Các màn hình tải cho bản cập nhật của v12.00 đã mang lại Fortnite Chương 2 Mùa 2 đã được tiết lộ bởi HYPEX và kleinmike. Bạn có thể xem tất cả dưới đây. Các màn hình tải đều là những tác phẩm nghệ thuật do người hâm mộ tạo ra cho mùa mới bởi các nghệ sĩ được ủy quyền, vì màn hình tải 3d render chính rất khó phát hiện ở đây.

Sau thời gian chết, Chương 2 Mùa 2 sẽ có sẵn trên toàn thế giới cho tất cả Fortnite người chơi. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn ngay tại đây tại FortniteNews.com hoặc trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi trên Twitter và Instagram tại @FortniteBR.