Samsung Galaxy Fold 2Những gì mong đợi

Hãy nói về tất cả những rò rỉ và tin đồn chúng ta có về tương lai Galaxy Fold 2.

czlımslmpko

samsungsamsung Galaxy Những tin đồn và rò rỉ Whatsapp đang chờ đợi là gì? Galaxy Fold 2 Màn hình Samsung Samsung có thể gập lại