Samsung Galaxy S6 và Note 5 có thể thể thao màn hình cong

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với màn hình cong được cho là buộc Samsung phải hồi sinh một màn hình cong nếu nhà máy của họ sản xuất màn hình cong. Các báo cáo cho biết nhà máy sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Samsung hoàn thành quyết định về việc đặt màn hình cong trên các mẫu flagship tiếp theo, Galaxy 6 và Galaxy Note 5.

. .