Samsung miễn phí Galaxy Đồng hồ hoạt động với điện thoại giffgaff đã chọn

Nếu bạn tự mua Samsung Galaxy S20 + 5G hoặc S20 Ultra 5G Giffgaff từ nay đến 26/5, bạn cũng có thể yêu cầu miễn phí Galaxy Đồng hồ hoạt động.

Sau khi mua điện thoại, tất cả những gì bạn phải làm là mua Truy cập trang web của Samsung và sử dụng đồng hồ của bạn.

Mua điện thoại qua Giffgaff có thể được thực hiện trực tiếp hoặc với tùy chọn tỷ lệ giá hàng tháng được trả. Trước, thanh toán 25, 6Bắt đầu với thời gian linh hoạt là 12, 18 hoặc 24 tháng. Tất cả các điện thoại được mở khóa và bạn mua goodybag giffgaff phù hợp với bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Watch Active, tính năng này của Samsung Để biết thông tin.