Samsung One UI 4 / Đã tạm dừng phát hành Android 12 ở Hàn Quốc để sửa lỗi Google Play

Samsung không gặp nhiều may mắn khi cập nhật Galaxy dòng điện thoại lên giao diện người dùng One UI mới 4 da dựa trên Android 12. Hôm nay, một bài đăng trên diễn đàn cộng đồng Samsung của Hàn Quốc (thông qua TizenHelp) chỉ ra rằng One UI 4 hiện tại việc phát hành đã bị tạm dừng ở Hàn Quốc.

Theo bài, một số Galaxy thiết bị nhận được One UI 4 bản cập nhật đã gặp phải “sự cố tương thích với hệ thống Google Play”. Đáp lại, Samsung đã tạm dừng việc phát hành bản cập nhật. Hiện tại, không có từ nào về thời điểm nó có thể bắt đầu lại. Android Authority đã liên hệ với Samsung để nhận xét về vấn đề này.