Sẽ Apple cũng ra mắt ví điện tử cùng với iPhone 6?

Mumbai: Apple có thể khởi chạy ví điện tử cùng với iPhone 6, có thể là một bước đi trước khi giới thiệu hệ thống thanh toán di động của riêng mình.

Theo báo cáo chính thức, Apple có thể chung tay với Visa. Các báo cáo cũng cho biết rằng thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được lưu trữ trên web. Ví điện tử của nó có thể lưu trữ mật khẩu, số thẻ tín dụng, địa chỉ liên hệ email và dữ liệu quan trọng như bằng lái xe hoặc số an sinh xã hội của bạn

Tin đồn cũng nói rằng Iphone 6 Ví điện tử sẽ đi kèm với xác minh Touch ID để đảm bảo không có ai khác chạy xung quanh việc tiêu tiền của bạn. Apple thiết bị cũng sẽ tương tác với giao diện điểm bán hàng qua ‘liên kết an toàn’ để đảm bảo dữ liệu người dùng không bị xâm phạm.

Vì Google và PayPal đã ra mắt ví điện tử, ví điện tử iPhone có thể giúp người dùng mua sắm thuận tiện hơn rất nhiều.

. .