Sony đã bán 110 triệu PS4 và PlayStation cho Giáng sinh 5sẽ phóng

Sony đã phát hành một báo cáo cho năm tài chính 2019. Ngoài ra, bất chấp dịch bệnh của các nhà sản xuất Nhật Bản COVID-19, PlayStation 5Ông nói rằng năm nay sẽ được phát hành vào thời điểm xác định cho doanh số bán hàng Giáng sinh.

Liên quan đến các báo cáo tài chính, Sony đã báo cáo giảm 14% so với năm trước trong doanh thu trò chơi. Các nhà sản xuất cũng đã xác nhận rằng 110 được bán trên toàn thế giới. 4 triệu lượt PlayStations 4. Bản ghi mới cho giao diện điều khiển là gì?

Tuy nhiên, kể từ quý cuối cùng 1.5 đã bán được PS4 triệu và con số này thấp hơn gần gấp đôi so với năm ngoái. 13 triệu cho cả năm tài chính 2019 6 Đã bán được PS4, năm nay doanh thu 17.8 đạt đến hàng triệu máy chơi game.

PlayStation thế hệ mới 5 Như thế này có một chút ý nghĩa. Sony vẫn hứa sẽ phát hành một giao diện điều khiển mới vào Giáng sinh.