Sony Xperia để tải Lollipop. Của bạn có trong danh sách này không?

Sony đã xác nhận danh sách smartphones thuộc dòng Xperia sẽ nhận được Android Lollipop v5.0 cập nhật.

Dưới đây là danh sách các smartphones sẽ nhận được bản cập nhật:

    Xperia ZXperia ZLXperia ZRXperia Máy tính bảng ZXperia Z1Xperia Z1SXperia Z UltraXperia Z1 CompactXperia Z2Xperia Z2 Máy tính bảng

Các thiết bị sẽ nhận được bản cập nhật đầu tiên trong năm 2015 là dòng Xoeria Z3 và Xperia Z2. Các thiết bị còn lại sẽ theo dõi ngay sau đây.

Cập nhật: Đây là danh sách smartphones điều đó sẽ có được Kẹo mút

. .