Sử dụng Ok Google để đọc to tất cả các thông báo

Ok Google là một tính năng rất phổ biến của Android đã mở API cho các nhà phát triển vào tháng 3 năm nay. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể tích hợp các tính năng của ứng dụng bằng lệnh OK Google. Điều này sẽ cho phép người dùng gọi chức năng của ứng dụng bằng lệnh “OK Google”. OK Google Notifications là một ứng dụng Android miễn phí tận dụng tốt tính năng Ok Google và đọc tất cả các thông báo. Hiện tại, ứng dụng này rất đơn giản nên nó chỉ có một lệnh sẽ đọc tất cả các thông báo nhưng không cho phép nó yêu cầu nó chỉ đọc thông báo cuối cùng hoặc các thông báo từ một ứng dụng cụ thể.

Cài đặt OK Google Notifications và cho phép nó truy cập thông báo của bạn. Để ứng dụng đọc to thông báo của bạn, bạn phải bật âm thanh của thiết bị.

Khi bạn đã cấp cho ứng dụng các quyền thích hợp, hãy nói “Ok Google” để gọi chức năng này. Khi OK, Google bắt đầu lắng nghe, hãy nói “Mở thông báo của tôi”. Lệnh sẽ mở ứng dụng. Nhấn vào nút micrô và thông báo của bạn sẽ được đọc to. Nếu bạn không có thông báo mới, ứng dụng sẽ cho bạn biết.

OK Thông báo của Google-2

OK Thông báo của Google hoạt động rất tốt và là minh chứng cho số tiền bạn có thể nhận được từ Ok Google. Điều đáng nói là thiết bị và phiên bản Android của bạn phải hỗ trợ Ok Google. Nếu bạn đã sử dụng root hoặc hack khác để bật Ok Google trên thiết bị của mình, ứng dụng có thể hoạt động hoặc không.

Đây là phiên bản đầu tiên của OK Google Notifications và các tính năng mới có thể sẽ được thêm vào, hy vọng sẽ cho phép ứng dụng đọc thông báo từ một ứng dụng cụ thể hoặc đọc một số thông báo gần đây.

Cài đặt OK Google Notifications từ Cửa hàng Google Play

Những bài viết liên quan

Back to top button