Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội làm tăng trầm cảm và lo âu

Một nghiên cứu thử nghiệm của các nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Pennsylvania lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng mạng xã hội và tỷ lệ hạnh phúc thấp hơn.

Nghiên cứu được tiết lộ bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, phát hiện ra mối liên hệ giữa mạng xã hội và chứng trầm cảm, lo lắng và cô đơn. Mặc dù người ta đã nói rằng có mối liên hệ giữa mạng xã hội và bệnh trầm cảm trong những năm gần đây, nhưng không có nghiên cứu cụ thể nào được thực hiện. Nghiên cứu này của các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng có mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa mạng xã hội và chứng trầm cảm.

Nhà tâm lý học Melissa G. Hunt, Giám đốc Giáo dục Lâm sàng tại Khoa Tâm lý, và các đồng nghiệp của cô tại UPenn đã thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra tác động tâm lý của việc sử dụng mạng xã hội của mọi người và so sánh những kết quả này với kết quả của việc sử dụng tối đa 10 phút mỗi ngày trên mỗi nền tảng xã hội.

Đầu tiên, 143 sinh viên hoàn thành bảng câu hỏi khi bắt đầu thử nghiệm, sau đó các sinh viên này được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm riêng biệt như những người dùng thường xuyên và hạn chế trên các trang mạng xã hội. FacebookSnapchat và Instagramlà ba trang mạng xã hội phổ biến nhất trong số các sinh viên tham gia thử nghiệm, và thử nghiệm kéo dài ba tuần.

Ba tuần sau, các sinh viên được khảo sát một lần nữa bằng cách sử dụng các công cụ tương tự để đo lường mức độ hạnh phúc của họ. Những công cụ này được sử dụng để đo lường các kết quả như trầm cảm, cô đơn và lo lắng. Sự lo lắng và sợ hãi bị bắt cóc của nhóm học sinh hạn chế sử dụng mạng xã hội đã giảm đáng kể. Cụ thể, những người có mức độ trầm cảm cao hơn khi bắt đầu nghiên cứu cho thấy giảm các triệu chứng trầm cảm khi họ hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội.

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về việc sử dụng internet và hạnh phúc ngày nay, nhưng nghiên cứu này là nghiên cứu duy nhất xác nhận việc xác định bệnh trầm cảm thông qua việc sử dụng mạng xã hội và tạo ra một liên kết thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên hạn chế sử dụng mạng xã hội 30 phút mỗi ngày để cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần của bạn.

Những bài viết liên quan

Back to top button