Surface Duo SDK không (chỉ dành cho nhà phát triển) (Premium)

Tất nhiên, tôi đang đề cập đến việc phát hành phiên bản xem trước đầu tiên của Surface Duo SDK, dường như là một bề mặt chỉ dành cho nhà phát triển. Nhưng hình như không phải.

Tôi thức dậy sáng nay bị sốc khi thấy rằng ít nhất một số blogger không phải là nhà phát triển đã quản lý để có được phiên bản ban đầu của Surface Duo để chạy trên trình giả lập Android Studio. Tôi luôn có ý định kiểm tra điều này, thực tế nó đã ẩn giấu mong muốn bí mật để viết một ứng dụng cơ bản hoạt động tốt trong loại mới này sistema. Nhưng làm thế nào để những người này vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật sử dụng Android Studio nhanh như vậy? Tôi phải tìm hiểu.