Tháng của trái tim Hồi: một thử thách khác đang đến với những người sở hữu Apple Watch

Làm thế nào về một thách thức để bắt đầu một năm với Carnival tốt? Vào tháng Hai, Apple thúc đẩy Cô làm Corao.

rất đơn giản: bạn sẽ cần phải hoàn thành vòng tròn Tập thể dục (một màu xanh lá cây), 8 vào ngày 14 tháng 2, điều đó đúng, sẽ không cần phải hoàn thành các vòng kết nối khác ("Chuyển động" và "Ở trong P").

Tháng của trái tim Hồi: một thử thách khác đang đến với những người sở hữu Apple Watch 1

Bằng cách này, bạn sẽ giành được không chỉ huy chương đặc biệt mà cả nhãn dán theo chủ đề sẽ được sử dụng trong iMessage: