Thêm hoặc xóa ứng dụng khỏi menu mục mới trong File Explorer trên hệ thống của bạn Windows 10

Chia sẻ ngay trên phương tiện truyền thông xã hội:

File Explorer đã trải qua những thay đổi lớn đối với hệ thống Windows 8và giao diện người dùng mới ít nhiều đã xuất hiện trên hệ thống Windows 10. Trên dải băng trong menu chính, có một nút gọi là “Mục mới”. Nó hoạt động tương tự như tùy chọn “Mới” trong menu ngữ cảnh nhấp chuột phải và cho phép bạn tạo một tệp mới thuộc một loại cụ thể. Các tùy chọn trong menu Mục mới trong File Explorer thường giống như trong menu ngữ cảnh nhấp chuột phải. Có hai cách để thêm hoặc xóa các tùy chọn trong menu này. Đây là những gì bạn cần làm.

Thêm ứng dụng vào menu mục mới – System Registry Windows

Mở sổ đăng ký hệ thống Windows với đặc quyền quản trị viên. Truy cập HKEY_CLASSES_ROOT và mở rộng nó. Tìm phần mở rộng tệp thích hợp mà bạn muốn thêm vào menu Mục mới. Ví dụ bạn muốn add Photoshop vào thì tìm key .psd.

Nhấp chuột phải vào khóa và chọn Mới > Khóa và đặt tên là “ShellNew”.

Sau đó nhấp chuột phải vào khóa ShellNew mà bạn vừa tạo và chọn Mới > Giá trị chuỗi. Đặt tên cho nó là NullFile và bạn đã hoàn tất. Đóng File Explorer và mở lại. Bạn cần thêm một mục nhập tệp. Nếu không, hãy thử phương pháp thứ hai dưới đây.

khóa chuỗi của mục mới

Thêm ứng dụng vào một mục mới – thư mục vỏ hệ thống Windows

Truy cập C:WindowsShellNew và dán tệp cùng loại với tệp bạn muốn thêm vào menu. Ví dụ: để thêm Photoshop vào menu Mục mới, hãy dán tệp PSD vào thư mục này. Đóng File Explorer và mở lại. Điều này cũng sẽ thêm mục vào menu ngữ cảnh nhấp chuột phải.

Xóa ứng dụng khỏi phần tử mới – sổ đăng ký hệ thống Windows

Mở sổ đăng ký hệ thống Windows với đặc quyền quản trị viên. Truy cập HKEY_CLASSES_ROOT và mở rộng nó. Tìm phần mở rộng tệp bạn muốn xóa và mở rộng khóa tương ứng. Xóa khóa “ShellNew”.

Xóa ứng dụng khỏi mục mới – thư mục shell hệ thống Windows

Truy cập C:WindowsShellNew và xóa loại tệp cho mục nhập ứng dụng thích hợp mà bạn muốn xóa.

Bạn nghĩ gì về bài báo này?

Những bài viết liên quan

Back to top button