Thời tiết YoWindow v2.19,14 [Paid] [Latest]

YoWindow là một ứng dụng thời tiết mới độc đáo. Sự kỳ diệu của YoWindow là một phong cảnh rực rỡ phản ánh thời tiết thực tế của bạn. Ví dụ: nếu trời mưa – trời mưa ở YoWindow.

Hoàng hôn và bình minh ở YoWindow xảy ra cùng một lúc với thực tế.

Nhưng điều tuyệt vời là bạn có thể cuộn về phía trước. Chỉ cần kéo lên màn hình để xem thời tiết sẽ thay đổi như thế nào trong suốt cả ngày.

Đơn giản! Tất cả thời tiết trong tầm tay. Bạn thấy thời tiết hiện tại, dự báo cho ngày hôm nay và trong vài ngày tới.

Thoải mái! Những thay đổi cảnh quan mới nhất tùy thuộc vào mùa. Các tác phẩm nghệ thuật được thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chọn một cảnh quan là tốt nhất cho khu vực của bạn.

Thực dụng! YoWindow là một cửa sổ trong túi của bạn =)

Dự báo thời tiết được cung cấp bởi yr.no và NWS – các tổ chức khí tượng hàng đầu

Ảnh chụp màn hình:

 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn
 • Thời tiết YoWindow - Ảnh chụp màn hình không giới hạn

Tải xuống:

Thời tiết YoWindow v2.19,14 [Paid] | Gương

Thời tiết YoWindow v2.17,14 [Paid] | Gương

Thời tiết YoWindow v2.13.2 [Paid] | Gương