Tiện ích mạng Premium v7.9.1

tiện ích mạng

Ứng dụng này là một bộ công cụ cần thiết để chẩn đoán mạng máy tính, xác định các vấn đề. Tuy nhiên, chương trình sẽ hữu ích không chỉ cho các quản trị viên mạng và các chuyên gia CNTT, mà còn cho những người quan tâm đến mạng và giao thức, hoặc nghiên cứu công việc của họ. Hiện có sẵn là các tiện ích sau:

• Khám phá IP (hỗ trợ 2 chế độ làm việc) • Máy quét mạng con (máy quét có dải địa chỉ thay đổi) • Ping • Traceroute • Máy quét cổng (hỗ trợ 7 phương pháp quét) • Netstat (giám sát các kết nối) • Máy tính IP • Tra cứu DNS • Whois

Nếu bạn có root, các công cụ tiếp theo cũng có sẵn: • Gói sniffer • Gói sau (hỗ trợ ethernet, arp, ip, udp, tcp, icmp)

Xin lưu ý: ứng dụng có thể hoạt động mà không có quyền root, tuy nhiên một số công cụ và tính năng sẽ không khả dụng trong trường hợp này.

Như bạn có thể thấy, ứng dụng không chỉ bao gồm các công cụ phổ biến và luôn cần thiết mà còn là phương tiện để làm việc với lưu lượng mạng ở mức thấp. Ngoài các tác vụ thông thường, chẳng hạn như kiểm tra tính khả dụng của máy chủ hoặc tuyến đường theo dõi, chương trình sẽ cho phép giải quyết các vấn đề bất thường và thậm chí mô phỏng các tiện ích mạng riêng lẻ, nếu cần.

  • Bạn có thể định cấu hình gói ethernet tùy chỉnh và gửi nó. Ngay lập tức để xem các gói mạng tại giao diện mạng được chọn bằng cách sử dụng trình thám thính .. Tiện ích mạng giúp bạn có thể thực hiện mà không cần rời khỏi điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình. Trình phân tích lưu lượng tích hợp giúp bạn không chỉ có thể xem các gói dữ liệu mạng trong thời gian thực mà còn lưu / mở các tệp pcap.

Vì ứng dụng này là đa công cụ, bạn có thể sử dụng nhiều công cụ trong các tab khác nhau (hoặc thậm chí tất cả cùng một lúc) và chuyển đổi giữa chúng trong khi làm việc.

Giao diện ứng dụng tinh vi cho phép sử dụng tối ưu không gian làm việc của màn hình, theo chiều ngang hoặc theo hướng dọc. Khả năng làm việc với clipboard và với cơ sở địa chỉ IP / MAC, sẽ chứa đầy máy quét mạng, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi sử dụng nhiều công cụ cùng nhau .. Tuy nhiên, những tính năng này và nhiều tính năng khác được mô tả trong trợ giúp, đó là Bao gồm trong ứng dụng.

Có gì mới

  • Hỗ trợ Android 7.0
  • Traceroute không root sẽ hoạt động nhanh hơn

Ảnh chụp màn hình

Cómo descargar?

¿Cómo descargar desde APK Ocean?

Hola a todos, ahora les contaré cómo Descargar cualquier archivo apk de APK4Free. Primero, deben hacer clic en uno de este enlace. No alojamos ningún archivo apk en el sitio, pero en su lugar usamos hosting de terceros. como Uplod.ws, Racaty.com, Dailyuploads.net, Dropapk.com y más. Estos enlaces donde se encuentran los archivos apk.

Ejemplo:
Tiện ích mạng Premium v7.9.1 1

1. Cómo descargar de Uplod.ws (recomendado)

Haga clic en el enlace en la publicación.
Desmarque “Descargar con complementos” o algo similar a él. En la mayoría de los casos, aquí es de donde viene la aplicación no deseada.

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 2

Ahora haga clic en descargar!
Haga clic aquí si desea registrar Uplod.ws
2. Cómo descargar de Racaty.com

Haga clic en el enlace en la publicación.
Luego haga clic en descargar. Es tan fácil
3. Cómo descargar desde Dailyuploads.net

Haga clic en el enlace en la publicación.
Desmarque “Descargar con Addons” o algo similar. luego haga clic en Descargar.

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 3

Ahora haga clic en el banner azul Descargar.

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 4

Haga clic aquí si desea registrarse en Dailyuploads.net
4. Cómo descargar desde Dropapk.com

Haga clic en el enlace en la publicación.
Haga clic en Descarga gratuita (ver capturas de pantalla a continuación)

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 5

Luego haga clic en “Descargar archivo”

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 6

Ahora haga clic en “Descargar a su móvil”

Tiện ích mạng Premium v7.9.1 7

Haga clic aquí si desea registrarse en Dropapk.com


Guía de instalación


¿Cómo instalar?

Ir a la configuración del teléfono -> seguridad -> habilitar verificación para fuentes desconocidas
Descargar APK.
a. Si se incluyen datos: extraiga todos los archivos de datos a / sdcard / Android / data /
b. Si se incluye OBB: extraiga todos los archivos de OBB a / sdcard / Android / obb /
Usa tu administrador de archivos favorito para instalar el APK.