Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Tìm mật khẩu Wi-Fi hiện tại của bạn trong Windows

Vậy là bạn đã kết nối với mạng Wifi và không nhớ được mật khẩu để chia sẻ với bạn bè hay gì đó. Điều này không ngăn cản bạn duyệt và truy cập internet nhưng nó khiến bạn khó chịu khi không thể nhớ được mật khẩu của mạng mà bạn đang kết nối.

Tin vui là bạn có thể tìm thấy mật khẩu của mạng WiFi mà bạn hiện đang kết nối và bất kỳ Mạng nào khác mà bạn từng kết nối bằng máy tính hoặc điện thoại của mình. Bạn cũng có thể tìm mật khẩu Wifi trên máy Mac của bạn nhưng bài viết này sẽ giải thích cách thực hiện điều đó trên một Windows máy tính.

Cách tìm mật khẩu Wifi của bạn:

Điều đầu tiên trước tiên; nếu bạn chưa bao giờ thay đổi mật khẩu mặc định của bộ định tuyến thì mật khẩu rất có thể nằm trên nhãn dán ở mặt sau bộ định tuyến. Chỉ cần kiểm tra bộ định tuyến của bạn và bạn sẽ thấy mật khẩu mặc định.

Nhưng nếu bạn không thể truy cập vật lý vào bộ định tuyến hoặc bạn đã thay đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu mà bạn không thể nhớ được nữa thì đây là cách xem mật khẩu Wifi của bạn.

Nếu bạn kết nối với mạng trên một Windows máy tính, chỉ cần truy cập Trung tâm Mạng và Chia sẻ trong Bảng Điều khiển. Nhấp vào tên (SSID) của mạng hiện tại được kết nối.

Một ‘Trạng thái Wi-fi’ nhỏ windows sẽ bật lên. Nhấp vào ‘Thuộc tính không dây’. Sau đó bấm vào “Bảo vệ” và chọn hộp kiểm “Hiển thị ký tự” để xem mật khẩu ẩn sau dấu hoa thị.

Đó là cách tìm lại mật khẩu Wifi của bạn khi hiện tại bạn đang kết nối với mạng Wifi đó. Nếu muốn xem mật khẩu của các mạng Wifi đã kết nối trước đó, bạn có thể thực hiện.

Nếu bạn đang ở trên Windows 7, hãy quay lại “Trung tâm Mạng và Chia sẻ” trong bảng điều khiển. Trên menu bên trái, nhấp vào ‘Quản lý mạng không dây’.

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các mạng Wifi đã lưu trên máy tính. Nhấp vào bất kỳ và làm theo các bước tương tự để tiết lộ mật khẩu. Nhưng điều này chỉ có tác dụng đối với Windows 7 và các phiên bản trước đó.

Vì Windows 8 và 10, bạn sẽ cần sử dụng dấu nhắc lệnh. Mở dấu nhắc lệnh và gõ vào dòng sau:

netsh wlan hiển thị hồ sơ

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các mạng bạn đã từng kết nối. Khi bạn xác định được SSID (tên) của mạng Wifi có mật khẩu bạn muốn tìm, hãy nhập thông tin sau vào dấu nhắc cmd.

Netsh wlan hiển thị tên hồ sơ=tên hồ sơ key=clear

Đảm bảo bạn thay thế tên hồ sơ bằng SSID của mạng có mật khẩu mà bạn đang cố tìm. Mật khẩu của mạng đó là Nội dung chính giá trị.