Tin đồn VGC: Nintendo có kế hoạch kỷ niệm 35 năm Mario Switch Phát hành và Mario giấy mới

Trang web trò chơi video trực tuyến Chronicles lan truyền một cơn thịnh nộ chiều nay. Trang web nói rằng Nintendo có kế hoạch tuyệt vời để kỷ niệm Super Mario kỷ niệm ba mươi lăm năm và có kế hoạch phát hành lại một số trò chơi Mario cổ điển. Nintendo Switch nền tảng. Trang web cũng nghe nói rằng điều này sẽ bao gồm một tiêu đề Paper Mario hoàn toàn mới. Trang web nói rằng kỷ niệm Super Mario 35 đã được lên kế hoạch tiết lộ như một sự kiện vật lý tại E3 vào tháng 6, nhưng vì điều đó đã bị hủy bỏ, công ty có thể sẽ đưa nó vào như một chương trình kỹ thuật số.

Nguồn

Tương tự như vậy:

Giống như tải xuống …