Tin tức và Phân Tích của tất cả các Thiết bị di động!

Tin tức thi đua: Yuzu (Switch) đạt được hỗ trợ Vulkan mang lại hiệu suất được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trên các GPU AMD; Citra (3DS) có các trình tạo bóng được lưu trong bộ nhớ cache V-Sync và đĩa thích hợp để loại bỏ hiện tượng xé và nói lắp!

▷ Tin tức thi đua: Yuzu (Switch) đạt được hỗ trợ Vulkan mang lại hiệu suất được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trên các GPU AMD; Citra (3DS) có các trình tạo bóng được lưu trong bộ nhớ cache V-Sync và đĩa thích hợp để loại bỏ hiện tượng xé và nói lắp!