Tính năng tự động sửa bàn phím của Google trở nên tốt hơn

Nếu bạn thích hoặc đã chọn bàn phím gốc của Google làm tùy chọn nhập liệu của mình, thì chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn về tính năng tự động sửa lỗi của nó. Engadget đã báo cáo rằng một bản cập nhật mới, hiện đang được tung ra, có một tùy chọn cho các đề xuất được cá nhân hóa. Tính năng này giới thiệu tùy chọn khai thác dữ liệu, tùy chọn này giúp cải thiện việc nhập của bạn và giảm lỗi bằng cách chọn các từ từ bất kỳ dịch vụ nào khác của Google mà bạn sử dụng. Tất cả thông tin được lưu trữ trên chính điện thoại của bạn.

Thời điểm bạn cập nhật bàn phím, ứng dụng sẽ liên kết với bạn trong giai đoạn đầu để bật hoặc tắt tính năng này. Bạn có tùy chọn tắt tính năng này nếu bạn cho rằng dữ liệu của mình có thể dễ bị tấn công.

. .