Tôi có thể mua sắm tại Wegmans trực tuyến không?

Mặc dù Wegmans cách xa chuỗi thực phẩm lớn nhất ở Mỹ, nhưng nó thường đứng đầu danh sách các cửa hàng tạp hóa tốt nhất của đất nước. Như vậy, nó cung cấp mua sắm trực tuyến để giao hàng hoặc tải xuống từ trang web của mình ứng dụng. Với ứng dụng này, bạn có thể mua sắm thực phẩm từ iPhone hoặc iPad và dễ dàng duyệt và áp dụng các phiếu giảm giá kỹ thuật số.